SPADE

ten_Spade_ash_kimono ten_Spade_bl__2_stk
På ønskelista i Fjellby: Stolen Spade designet av Faye Toogood. En skikklig designgodbit i skjæringspunktet mellom møbel og skulptur!